Salamigenuss aus dem Jauntal

Liabe Lait treffn - Einkafn, Jausnan, Feiern

GenussWirte


Nächste Veranstaltungen

16.-17. September 
Had'n Herbst, Neuhaus

 

17. September 
Rosalia Kirchtag, Hemmaberg

 

23. September 

Riesenspeckfest "Zum Florian", Bad Eisenkappel

 

23.-24. September 

Weinfest, Sittersdorf

 

Anfang Oktober 

Lange Nacht der Museen

 

im Oktober 

Figurentheaterfestival Cikl Cakl, St. Michael ob Bleiburg

 

Anfang Oktober 

Lange Nacht der Museen

 

28. Oktober 

Simonmarkt, Bad Eisenkappel